Powitanie roku szkolnego 2019/2020 w SP w Opatówku

Jeszcze niedawno ostatni dzwonek życzył uczniom słonecznych wakacji, a już dźwięczy on głośno, witając ich radośnie. Minął czas beztroski, radosny, obfitujący w słońce i niesione z nim uciechy. Czas powrócić do szkolnych ławek i do nowych obowiązków. Przed uczniami i nauczycielami dziesięć miesięcy wytężonej pracy.

W poniedziałkowy poranek, 2 września, społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku powitała nowy rok szkolny. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pan Krzysztof Dziedzic, Sekretarz Gminy Opatówek, Pani Marlena Kiermas – Gruszka, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Pani Małgorzata Matysiak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatówku, Pan Mariusz Małoburski, Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku, Pani Marta Sroczyńska, Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Renata Włodarczyk, przedstawicielka Rodziców.

Na początku uroczystości uczniowie powitali nową Dyrektor szkoły, Panią Beatę Tomczak, życząc jej sukcesów oraz codziennej satysfakcji z pracy na tym stanowisku. Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie, w którym w ciepłych słowach zwróciła się do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że warto wyznaczać sobie cele i je realizować, uczyć się od siebie nawzajem i inspirować, podążać wymarzoną drogą, ale również cieszyć się wspólnie spędzanym czasem. Dyrektor Tomczak przedstawiła także szeroką ofertę edukacyjną szkoły i wyraziła nadzieję, że uczniowie będą rozwijać swoje pasje,zdobywać nowe umiejętności i kompetencje niezbędne w dzisiejszym świecie.

W imieniu władz samorządowych głos zabrał Pan Krzysztof Dziedzic. Pogratulował Pani Dyrektor objęcia stanowiska i poinformował, że funkcję wicedyrektora szkoły będzie pełnić pani Izabela Dubanowicz, która ma wieloletnie doświadczenie w pracy na tym stanowisku. Złożył również wszystkim życzenia na rozpoczynający się rok szkolny.

Nie zapomniano również o ważnym wydarzeniu z historii Polski. Nie każdy wrzesień był tak barwny, radosny i pełen wakacyjnych wspomnień. Nie zawsze też dzieci w pierwszych dniach września zdążały do szkoły, aby się spotkać ze swymi rówieśnikami i powitać nowy rok szkolny. Był wrzesień – wrzesień 1939 roku – jakże różny od innych. W tych dniach, zamiast dźwięku szkolnego dzwonka wzywającego do szkoły, dzieci usłyszały przeraźliwy dźwięk syren i dzwonów bijących na alarm. Społeczność szkolna upamiętniła minutą ciszy pamięć wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby obecne pokolenie mogło bawić się, wypoczywać i uczyć się bez obaw o swoje bezpieczeństwo. Prowadzący uroczystość zaapelowali, aby uczniowie, wdzięczni za ofiarność przodków, wykorzystali każdy dzień, każdą chwilę i godnie wypełnialiswoje obowiązki.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu szkoły uśmiechnięci, opaleni, pełni powakacyjnej energii uczniowie przywitali się w klasach z wychowawcami.