Wybory do Rady Samorzadu Uczniowskiego

W dniu 24 września 2019r.  w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu tajnym wzięło udział 449 uczniów ze wszystkich klas. Nad prawidłowym przebiegiem głosowaniaczuwała dziesięcioosobowa komisja uczniowska.

W wyniku głosowania została wyłoniona Rada Samorządu Uczniowskiego na roku szkolny 2019/2020 w składzie:

Weronika Czajkowska - przewodnicząca

Natalia Gładosz - zastępca przewodniczącej

Amelia Frakowska -skarbnik

Kinga Janiak - sekretarz

GRATULUJEMY!