Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

31 października 2019 r.

2,3 stycznia 2020 r.

21,22,23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

25 czerwca 2020 r. ( dzień z wychowawcą )