,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna"

W dniu 05. 11. 2018 r. 24 uczniów klas I-III

wzięło udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Tu wszędzie jest moja Ojczyzna" z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Celem tego konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno naszego kraju  - od gór po morze, rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego działania.

Spośród wszystkich prac komisja konkursowa w składzie Magdalena Janik- nauczycielka plastyki, p. Olga Woźniak i p. Iwona Walczak nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej , a jednocześnie organizatorki konkursu wybrały  6 prac , które zasługiwały na szczególną uwagę.

Autorami tych prac byli:

- Igor Świerczyński kl. I a

- Zuzanna Frasunek kl. I b

-  Gabriela Okuniewska kl. II a

- Oliwia Kucińska kl. II c

- Milena Szymańska kl. III a

- Agata Wagan kl. III a

Wszystkie wyróżnione dzieci otrzymały upominki.

Gratulujemy!