logopeda

PLAN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH NAUCZYCIELI LOGOPEDÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

IMIĘ

I NAZWISKO  

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

Magdalena Buchla

9.50- 14.25

9.55-12.40

8.55-12.40

9.50-13.35

9.50-14.25

Kinga Kobyłka

11.55-14.25

8.00-13.35

8.00-14.25

12.50-14.25

8.50-11.10 Sierzchów

  

Honorata Warszewska

   

14.30-15.15

12.50-15.15

12.50-13.35

ZADANIA LOGOPEDY

 I.  Diagnoza.

 1. Wstępne przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych uczniów.
 2. Zakwalifikowanie dzieci do dalszej diagnozy logopedycznej.
 3. Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy logopedycznej.
 4. Zakwalifikowanie dzieci do terapii logopedycznej.
 5. Opracowanie tygodniowego planu zajęć logopedycznych dla zakwalifikowanych do terapii uczniów.

III. Terapia logopedyczna.

1.Dobranie odpowiedniej metody terapii logopedycznej i ustalenie planu terapii.

2.Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.

3.Ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego.

4.Wywołanie głoski w izolacji.

5.Utrwalenie wywołanej głoski w sylabach, wyrazach, parach wyrazowych, zdaniach, wierszach, opowiadaniach oraz mowie spontanicznej we wszystkich pozycjach fonetycznych.

6.Terapia zaburzeń płynności mówienia.

 1. Rozwijanie sprawności gramatycznej, semantycznej i syntaktycznej.
 2. Bogacenie zasobu słownika czynnego i biernego ucznia.
 3. Usprawnianie techniki czytania i pisania.

10.Wdrażanie uczniów do twórczej aktywności słownej.

III. Profilaktyka.

1.Współpraca z nauczycielami i wychowawcami, zapewnienie pomocy o charakterze instruktarzowym i terapeutycznym.

2.Współpraca w miarę potrzeb, z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną w celu kontynuowania terapii w domu.

3.Konsultacje w czasie dyżuru dla rodziców.

 1. Czynności organizacyjne.

1.Przygotowanie gabinetu logopedycznego do przeprowadzenia zajęć, dbanie o jego miły i estetyczny wygląd.

 1. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
 2. Samokształcenie, udział w kursach i szkoleniach w celu podniesienia kwalifikacji.
 • Zadania logopedy określone są w Rozporządzeniu MEN z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Na zajęcia logopedyczne zakwalifikowani są uczniowie na podstawie zalecenia zawartego w opinii lub orzeczeniu wydanym przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, na wniosek wychowawcy, nauczyciela lub rodzica, po przeprowadzeniu badania logopedycznego i stwierdzenia konieczności prowadzenia terapii logopedycznej przez logopedę.
 • Zajęcia logopedyczne odbywają się co tydzień w formie grupowej lub indywidualnej  (w zależności od potrzeb). Uczniowie otrzymują materiały, których celem jest utrwalenie ćwiczonej głoski w domu. Niezbędnym warunkiem powodzenia terapii logopedycznej jest ścisła współpraca logopedy z rodzicami i wykonywanie zaleconych przez logopedę ćwiczeń w domu.
Załączniki:
Pobierz plik (l.doc)LOGOPEDA[ ]25 kB