Zapisy do klasy I

Szanowni Rodzice!

Szkoła Podstawowa w Opatówku  przypomina o obowiązku zapisania:

a) dziecka 7 - letniego   do klasy pierwszej szkoły podstawowej

oraz informuje o możliwości zapisania do klasy pierwszej

b) dziecka 6-letniego ( które w wieku lat 5 korzystało z wychowania przedszkolnego)

Z powodów organizacyjnych prosimy o dokonanie zgłoszeń /zapisów/ do dnia 31 marca 2019 r.

( w kwietniu każda szkoła musi opracować arkusz organizacyjny na następny rok szkolny – tak więc wiedza o decyzji Rodziców jest dla nas niezbędna).

 Wnioski /zgłoszenia/ do szkoły można otrzymać w sekretariacie szkoły oraz  można je pobrać ze  szkolnej strony internetowej- zakładka  -DO POBRANIA

Serdecznie zapraszamy!