pedagog szkolny

GODZINY PRACY   W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PEDAGOG SZKOLNY-  Pani Kamila Ludwiczak

PSYCHOLOG SZKOLNY- Pani Anna Nowińska

 

BUDYNEK „A”

BUDYNEK „B”

PONIEDZIAŁEK

7.30 – 15.40

12.50- 13.35 - zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

7.30-10.30

WTOREK

7.30 - 14.45

13.40- 14.25  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

8.00-15.00

ŚRODA

7.30- 14.45

12.50- 13.35 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

7.30-11.30

CZWARTEK

7.30 – 11.45

12.00-14.45 FILIA  W SIERZCHOWIE

13.30- 14.15 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne indywidualne

8.00-16.00

 

PIĄTEK

7.45- 13.35

(9.50- 10.35 zajęcia indywidualne

w budynku „B” )

12.50- 13.35 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

8.00-17.00

Uczniowie zainteresowani powtórzeniem materiału przed klasówką, utrwalaniem wiadomości lub wspólną nauką za pomocą  metod aktywnych proszone są o zgłoszenie się z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia terminu spotkania.

Dorastanie dziecka 

Okres wielkich transformacji, jakim jest dorastanie, to szczególne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli. Dorośli powinni wspierać młodych ludzi poprzez stworzenie korzystnych warunków zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych sprzyjających wkraczaniu w coraz bardziej skomplikowany świat.

Dorastanie dziecka – wskazówki dla rodziców 

Dzieci rosną, rozwijają się i wraz z wiekiem zmieniają się ich potrzeby i styl funkcjonowania. Znajomość tych przemian jest niezbędna dla rozumienia nastolatka i odpowiedniego z nim postępowania. Taka wiedza jest potrzebna w szczególności wszystkim osobom z najbliższego otoczenia młodej osoby.

Proces wychowania, wspieranie rozwoju dziecka i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów musi uwzględniać fakt, że wraz z rozwojem dziecko realizuje inne zadania rozwojowe, podejmuje inne wyzwania, które mają swoje źródło w uwarunkowaniach biologicznych i społeczno-kulturowych. Z drugiej strony naszym zadaniem – dorosłych, wychowawców nowego pokolenia – jest przygotowywanie dziecka do samodzielności i odpowiedzialności za siebie i świat wokoło. Realizacja tych, wydawałoby się, trudnych do pogodzenia zadań jest możliwa dzięki rzetelnej i głębokiej wiedzy na temat rozwoju dziecka.

Pamiętajmy!

Lepiej zrozumiemy, co się dzieje z nastolatkami i na czym polegają gwałtowne zamiany w ich dorastaniu gdy przygotujemy  się na:

– bycie testowanym,

– bycie odrzuconym.

By było nam się łatwiej porozumieć:

 • Ustalmy granice i ich przestrzegajmy – jasno komunikujmy, jakie zachowania na pewno nie będą tolerowane.
 • Bądźmy konsekwentni i zarazem plastyczni – nie trzymajmy się sztywno ustalonych zasad, ale jeżeli czynimy odstępstwa, to tylko gdy zaistnieją szczególne warunki, które przedstawimy w rozmowie z dzieckiem jako wyjątkowe.
 • Mamy prawo do mądrej kontroli, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za  dzieci, ale pamiętajmy, że odpowiadamy także za rozwój ich samodzielności.
 • Nie bierzmy wszystkiego dosłownie.
 • Zachowajmy poczucie humoru.
 • Znajdźmy czas na rozmowę z dzieckiem.
 • Przede wszystkim słuchajmy, słuchajmy i jeszcze raz słuchajmy!!
 • Nie poczuwajmy się do natychmiastowej oceny i zajęcia określonego stanowiska wobec zachowania dziecka – dajmy sobie czas na rozważne zareagowanie.
 • Poszukajmy wspólnych doświadczeń i wspólnej aktywności z dziećmi – organizujmy wycieczki, spacery, wspólne wyjścia do kina, wciągnijmy je np. w prace domowe wykonywane razem.
 • Obserwujmy zmiany, którym sami podlegamy.
 • Zastanówmy się uczciwie, co nas niepokoi, co drażni i czy na pewno są to uczucia wywołane przez zachowanie nastolatka.
 • Poznawajmy świat dzieci, ich rówieśników, ale także ich zainteresowania, pragnienia, dążenia, upodobania, gust.

Pamiętajmy o sobie – mamy prawo do realizowania swoich potrzeb – nie jesteśmy stworzeni  tylko do wychowywania.