Rada Rodziców

KONTO RADY RODZICÓW

Konto bankowe Rady Rodziców: PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu

nr rachunku: 39 1020 2212 0000 5902 0318 5824

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin działalności Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Jnausza Kusocińskiego w Opatówku

Czytaj więcej...

Rada Rodziców

W dniu 12 września 2018 r.

reprezentanci klasowych rad rodziców /w szkole macierzystej/ tworzący Radę Rodziców  wybrali  4 -osobowe

Prezydium Rady Rodziców:

Marta Sroczyńska -  przewodnicząca,

Renata Włodarczyk - z-ca przewodniczącej,

Bogumiła Hendrysiak - Rzepka  -  skarbnik,

Patrycja Janik- sekretarz

oraz

Komisję Rewizyjną:

Danuta Wiertelak - przewodnicząca

Barbara Nowakowska

Agnieszka Wieczorek

 

 Rada Rodziców w szkole filialnej w Sierzchowie

 W dniu 12.09.2018 r.   rodzice wybrali 3- osobową Radę Rodziców:

Anna Mocna - przewodnicząca

Barbara Kosierb  - sekretarz

Anna Grala - skarbnik