Szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III ,, Kartka Bożonarodzeniowa "

W dniu 23.11.2018r. 24 uczniów klas I-III

wzięło udział w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Kartka Bożonarodzeniowa ". Celem tego konkursu było uwrażliwienie dzieci na potrzebę i przyjemność składania sobie życzeń, rozwijanie zdolności i wyobraźni plastycznej, pobudzanie aktywności twórczej oraz rozwijanie wyobraźni i twórczego działania.

Każdy uczestnik wykonał po 1 kartce świątecznej.

Spośród wszystkich prac komisja konkursowa w składzie pani Joanna Stach-nauczycielka plastyki oraz panie Aneta Cyl i Agnieszka Kaźmierczak-nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej wybrała 3, które zasługiwały na szczególną uwagę.

Autorami tych prac byli:

- Helena Wójcicka  (kl.Ia)

-Marcelina Graczyk  (kl. IIa)

- Ewa Wiewiórkowska  (kl. II a)

Prace te będą brały udział w dalszym etapie tego konkursu, na szczeblu powiatowym.

Ponadto komisja postanowiła wyróżnić jeszcze autorów kolejnych pięciu kartek, a mianowicie :

- Aleksandrę Litwę ( kl. II a )

- Laurę Nogaj ( kl. II a )

- Amelię Pieturę ( kl.II b )

- Zuzannę Olszewską ( II c )

- Marię Janiak ( kl. III a )

Tekst i zdjęcia: A. Kaźmierczak, A. Cyl