Zakończenie roku szkolnego klas ósmych

,, Ile razem dróg przebytych,

ile ścieżek przedeptanych…”

19 czerwca 2019 r. – to dzień szczególny dla 64 uczniów klas VIII, którzy właśnie wtedy po raz ostatni / i pierwsi jako absolwenci nowej ośmioletniej Szkoły Podstawowej/ przekroczyli mury Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku. Chwila ta przybrała niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym, po czym młodzież z wychowawcami przeszła na teren szkoły. Oficjalną uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym i przekazaniem przez ósmoklasistów Sztandaru Szkoły kolegom z klas młodszych.

Wszystkich zebranych biorących udział w tej wyjątkowej uroczystości przywitała prowadząca zakończenie

w imieniu dyrektora szkoły i własnym- pani wicedyrektor Izabela Dubanowicz. W szczególny sposób powitała zaproszonych na ten dzień gości, którzy zaszczycili ósmoklasistów swą obecnością. Byli wśród nich: pan Paweł Bąkowski/ Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Opatówek/, pani Marlena Kiermas – Gruszka/ Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pani Marta Sroczyńska /Przewodnicząca Rady Rodziców/.

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły pan Mateusz Przyjazny. W ciepłych słowach zwrócił się do kończących naukę uczniów klas VIII, do ich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Pogratulował świadectw ukończenia szkoły i wysokich wyników, jakie uzyskali oni podczas egzaminów ósmoklasistów. Przypomniał, że były one powyżej średniej w powiecie, województwie, okręgu i kraju.

Z kolei głos oddano uczniom – najpierw siódmoklasistom żegnającym swych starszych kolegów, a później przedstawicielom klas VIII, którzy w pięknych słowach gorąco podziękowali swym nauczycielom za ogromny trud wychowania, kształcenia i nauczania, za świętą wobec nich cierpliwość, za matczyne i ojcowskie serce.

            Dla najlepszych absolwentów szkoły władze gminy ufundowały nagrody. Za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie Nagrody Burmistrza odebrały uczennice:

Hanna Warszewska z kl. VIII a,

Alicja Bąkowska z kl. VIII b

i Julia Witczak z kl. VIII c.

Za szczególne osiągnięcia wokalne nagrodę otrzymała uczennica klasy VIII c – Malwina Olszewska, a za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

uczennice klasy VIII a – Izabela Mazurowska  i Aleksandra Salamon.

Nagrodę Dyrektora Szkoły za najwyższą średnią ocen (6,0) i wzorowe zachowanie ponownie odebrała uczennica Hanna Warszewska.

Wszyscy absolwenci, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie również otrzymali nagrody książkowe , ufundowane przez Radę Rodziców.

Lista nagród okazała się o wiele dłuższa. Trafiły one również do najlepszych sportowców, do uczniów aktywnie pracujących w Chórze Szkolnym, w Samorządzie Uczniowskim, Poczcie Sztandarowym i obsługującym sprzęt nagłaśniający.

Kilkanaścioro ósmoklasistów, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie otrzymali z rąk Dyrektora szkoły świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Z kolei wszystkim pozostałym uczniom świadectwa wręczyły wychowawczynie klas VIII – pani Grażyna Chrystek, pani Lidia Antczak i pani Beata Frydrychowicz.

            Zgodnie z tradycją absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły, przyrzekając służyć swym bliskim, swojej małej i dużej ojczyźnie, i postępować tak, aby ich rodzice, nauczyciele i przyjaciele mogli być z nich dumni.

            Słowa uznania i szacunku za wychowanie dziecka znalazły się w listach gratulacyjnych, którymi zostali uhonorowani rodzice najlepszych absolwentów. Z kolei ci z rodziców, którzy w szczególny sposób zaangażowani byli w życie szkoły otrzymali pisemne podziękowania.

Wzniosłym i miłym elementem uroczystości było odsłonięcie tableau ze Złotymi Absolwentami 2019. W tym roku szkolnym na miano to zasłużyli: Hanna Warszewska, Izabela Mazurowska, Alicja Bąkowska, Julia Witczak, Aleksandra Salamon, Katarzyna Bąkowska, Sylwia Frątczak, Amelia Fiechowska, Oliwia Owczarek, Gabriela Nowak i Michał Gruszka.

Aby oddać hołd Patronowi Szkoły ósmoklasiści po raz ostatni złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową poświęconą Januszowi Kusocińskiemu i odśpiewali hymn szkoły.

            Ostatnim elementem uroczystości było posadzenie przed budynkiem szkolnym symbolicznego drzewka, upamiętniającego ich pobyt w murach opatóweckiej Alma Mater.

            Po części oficjalnej uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami po raz ostatni udali się do swych klas, by powspominać wieloletnią naukę i podziękować swoim nauczycielom za wspólnie spędzonych osiem lat.

Tekst: Beata Frydrychowicz, foto: Dorota Skinder